Factsheet

Wie is Richard Hijlkema?


Na de HEAO heeft Richard de opleiding tot Register Accountant afgerond. Vervolgens heeft hij zich verder gespecialiseerd in ICT-auditing door aan de Erasmus Universiteit de opleiding tot EDP-auditor te volgen. Aansluitend heeft hij zijn Master behaald aan de universiteit van Nyenrode. In 2019 heeft hij de postdoctorale opleiding tot Register Controller / Executive Master of Finance and Control met succes afgerond.


Vervulde (interim)functies

Loco-secretaris, integrated risk manager, afdelingshoofd bedrijfsvoering, projectleider, adjunct-directeur samenwerkingsverband, afdelingshoofd Planning & Control, concern controller, lid management team, directielid, manager interne controle en kwaliteit UWV, controleleider Ernst & Young, EDP-auditor, voorzitter fusie-werkgroep financiën, opstellen IFRS-jaarrekening.


Werkervaring

Big four accountantskantoor, diverse gemeenten, geestelijke ge-zondheidszorg (2.000+ medewerkers), intergemeentelijk samenwerkingsverband, CBS, UWV, APG, Obvion, Q-Park, HEEMwonen, Composite Resins, Cicero Zorggroep.


In de afgelopen jaren is een veelheid aan (interim)management en projecten uitgevoerd. Een aantal is hieronder weergegeven.


Financieel/Bedrijfsvoering

Opstellen begroting, jaarrekening en maand- & kwartaalrapportages. Ontwikkeling en implementatie begrotingmodule. Bezuinigingsvoorstellen ontwikkelen en invoeren. Fraude-onderzoek. Projectleider bedrijfsvoering decentralisaties (WMO, Jeugdzorg en Participatiewet), liquiditeitsplanning.


ICT

Projectleider samenvoeging drie ICT-afdelingen. Eindverantwoordelijk projectleider optimalisering processen en ICT-systemen (budget € 10 miljoen). Diverse audits naar o.a. de general IT-controls (logische toegangsbeveiliging, change management, back up/recovery/uitwijk). Implementatie eHRM-module.


Fusies en overnames

Opzetten en samenvoegen quality units zes uitvoeringsinstellingen. Begeleiden tweetal gemeentelijke fusies. Voorbereiden samenwerkings-verband bedrijfsvoering. Voorbereiden en vormgeven intergemeentelijke belastingsamenwerking.


Kwaliteits- en procesmanagement

Opstellen audit programma en implementeren kwaliteitsvisie  alsmede risk management. Diverse financial en operational audits. Stroomlijnen processen (projectmanagement, P&C, HRM, juridische zaken, ICT, post/archief en digitalisering).

Persoonskenmerken

✔  people manager

✔  teambuilder

✔  visie

✔  resultaatgericht

✔  integer

✔  organisatiesensitief

✔  doorzettingsvermogen

✔  flexibel

✔  communicator

✔  humor


Opleidingen

✔  Register Accountant

✔  Register Controller (niet meer ingeschreven)

✔  Register EDP-auditor (niet meer ingeschreven)

✔  Master of Science (Nyenrode)

✔  Certified Information Systems Auditor

    (niet meer ingeschreven) 

✔  Leergang strategisch leiderschap

✔  Projectmanagement (PRINCE2 gecertificeerd)

✔  ITIL, BiSL en ASL

✔  Risk- & informatie-management

✔  ISO, INK/HKZ

✔  Business Change Manager / Biomimicry

✔  Power-BI


Docentschap

✔  Docent Projectmanagement / Governance &

    Compliance, Universiteit Maastricht

✔  Diverse incompany trainingen


Software kennis o.a.

✔  SAP/Exact/Baan/ADP

✔  Key2finance/Centric

✔  MS Office© Hijlkema, Auditing & Advies

KvK 14103906